HOTLINE: 09.123.12357

Các Loại Vi Sinh Nuôi Cấy Có Trên Thị Trường Hiện Nay

Vi sinh xử lý nước thải. Vai trò của vi sinh trong xử lý nước thải: Vi sinh trong xử lý nước thải có khả năng phân hủy các chất hữu cơ và sử dụng các chất hữu cơ như thức ăn của chúng để thực hiện các phản ứng sinh học tổng hợp.

Cung Cấp Giải Pháp Vi Sinh Môi Trường

Cung cấp giải pháp vi sinh môi trường, giải pháp cổ điển là chuyển đống đất bị ô nhiễm đến các bãi rác có đủ điều kiện xử lý. Có hai cách sử dụng vi sinh vật để xử lý ô nhiễm môi trường.