HOTLINE: 09.123.12357

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì?

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là phương thức của một quá trình. Được sử dụng để dự đoán hệ quả về môi trường (tích cực hoặc tiêu cực) của một kế hoạch, một chính sách, một chương trình. Hoặc dự án trước khi ra quyết định thực hiện. Đồng thời đề xuất các biện pháp để điều chỉnh tác động đến mức độ có thể được chấp nhận. Hoặc để khảo sát các giải pháp kỹ thuật mới.

Mặc dù một đánh giá có thể dẫn đến các quyết định kinh tế khó khăn. Và cả những mối quan tâm về chính trị, xã hội. Nhưng đánh giá tác động môi trường là một công việc cần thiết để bảo vệ môi trường. Bằng cách cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Mục đích việc đánh giá là để đảm bảo các nhà sản xuất ra quyết định xem xét các tác động môi trường. Trước khi quyết định có hay không để tiến hành một dự án. Hiệp hội quốc tế về đánh giá tác động (IAIA) định nghĩa đánh giá tác động môi trường. Là quá trình xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu những tác động liên quan sinh học, xã hội, và các yếu tố khác của các đề án phát triển. Trước khi những quyết định chính được thực hiện và cam kết được đưa ra.

Những sự đánh giá tác động môi trường đặc biệt ở chỗ. Chúng không yêu cầu sự tuân thủ các một kết quả môi trường được định trước. Mà  yêu cầu các nhà hoạch định ra quyết định cân nhắc. Tính toán đến các giá trị môi trường trong các quyết định của họ. Và để chứng minh những quyết định trong bối cảnh nghiên cứu một môi trường cụ thể và những ý kiến ​​công chúng về các tác động tiềm ẩn của môi trường.

Ranh giới này được xác định bởi người nộp đơn và giám định viên chính. Nhưng trong thực tế, hầu hết các báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ tác động trực tiếp và ngay lập tức trên khu vực chịu ảnh hưởng.

Hãy liên hệ ngay với Xuyên Việt để được tư vấn một cách tốt nhất và miễn phí!

Đc: 537/18/4 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

HOTLINE: 09 123 12357

Tel: (+84) 028 3895 3166 – Fax: (+84) 028 3895 3188

Email: moitruongxuyenviet@gmail.com - info@moitruongxuyenviet.com