HOTLINE: 09.123.12357

he thong xu ly nuoc thai nha may cao su 780 CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU 78

he thong xu ly nuoc thai nha may cao su 781 CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU 78

he thong xu ly nuoc thai nha may cao su 783 CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU 78

he thong xu ly nuoc thai nha may cao su 785 CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU 78

he thong xu ly nuoc thai nha may cao su 786 CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU 78

he thong xu ly nuoc thai nha may cao su 787 CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU 78

he thong xu ly nuoc thai nha may cao su 788 CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU 78

Tên công trình:Cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhà máy cao su 78
Công suất:700 m3/ngày.đêm
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý:QCVN01-MT-2015-BTNMT
Chủ đầu tư:Nhà máy cao su 78
Phạm vi công việc:Tổng thầu EPC

Hãy liên hệ ngay với Xuyên Việt để được tư vấn một cách tốt nhất và miễn phí!

Đc: 191 Đường số 8, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp HCM

HOTLINE: 09 123 12357

Tel: (+84) 028 3895 3166 – Fax: (+84) 028 3895 3188

Email: moitruongxuyenviet@gmail.com